O AUTORECH

 

neumajerPhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

(*1975) je konzultantem vzdělávání, lektorem, didaktikem a popularizátorem informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se zabývá problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání a vzdělávacími inovacemi, snaží se podporovat učitele ve smysluplné integraci technologií do vzdělávání. Jeho cílem je propojovat světy, bez jejichž spolupráce se další rozvoj veřejného vzdělávání neobejde: decizní sféru – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jím řízené organizace, akademickou sféru – fakulty vzdělávající učitele a svět středních a základních škol. Vyučuje na katedře Informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 


images-2

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

(*1976)  působí na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické na Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň spolupracuje v roli mentorky a konzultantky pro využití technologií ve vzdělávání s řadou škol a vzdělávacích institucí. Dlouhodobě se věnuje distančnímu vzdělávání a e-learningu, od roku 2011 vede školení v oblasti metodiky využití mobilních technologií ve vzdělávání. Je autorkou nebo spoluautorkou řady e-learningových kurzů a několika publikací – Vyučovací metody na vysoké škole (2013), interaktivní učebnice Hudební výchova pro  6. a 7. ročník základních škol a víceletých gymnázií (2014). 


zounekdoc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

(*1973) pracuje v Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se dlouhodobě využitím technologií ve vzdělávání, především v práci učitelů a v přípravě budoucích učitelů. Podílel se na řešení řady výzkumných i rozvojových projektů v oblasti e-learningu. Je autorem či spoluautorem několika odborných monografií: ICT v životě základních škol (2006), Učitelé a moderní technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím (2009), E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti (2009) a E-learning: učení (se) s online technologiemi (2012). Výsledky své práce publikuje pravidelně v odborných časopisech a také na domácích i zahraničních konferencích.

Komentáře jsou vypnuty.